život s koronavirem

online škola

Počítač, sluchátka, mikrofon, kvalitní internetové připojení. Právě první lockdown v březnu ukázal, jak velká je absence výpočetní techniky v českých domácnostech. Je nutno říct, že za posledních 12 měsíců se situace značně zlepšila, školy začaly nabízet svým studentům vybavení, učitelé ze staré školy se naučili používat techniku a studenti se dokázali online výuce přizpůsobit, některým dokonce i vyhovuje. Z vlastní zkušenosti však musíme uznat, že přes monitor se daná látka v předmětu nedá probrat tak rychle a efektivně jako ve škole.

ekonomika v době pandemie

Doposud žádná krize ani recese nedokázaly ochromit světovou ekonomiku v takovém rozsahu, jako právě nyní koronavir a preventivní opatření která s ním souvisejí. Pesimistické odhady ekonomů, kteří počítali s propadem 10 procent se zdají být více než pravděpodobné. Dobrou zprávou však je, že průmysl a export meziročně dohnaly úroveň před covidem, Pokud tento trend nadále vydrží, přijde ve druhém čtvrtletí 2021 zřejmě historicky největší roční růst HDP.

morálka v nelehké době

Události posledních dvanácti měsíců zasáhly do života v naší zemi dramatickým způsobem. To, co jsme vždy považovali za normální a samozřejmé, jako je setkávání se s přáteli, spolužáky, kolegy se stalo vzácným či nedostupným a naopak to co nám bylo cizí a neznámé jako je zakrývání obličeje maskami a dodržování rozestupů se naopak stává běžnou součástí našeho života. Statisíce občanů nemohou do práce, děti a studenti nemohou do škol, divadla, kina, služby a mnohé obchody jsou zavřené. Nejen to se podepsalo na psychické stránce nás všech.