doba

Koronaviru

letem světem

STATISTIKY

0
Potvrzené případy COVID-19 v ČR ke dni 16.4.2021
0
Potvrzených případů COVID-19 za 15.4.2021 v ČR​

Zde Vložte Text Nadpisu
.

0
Aktivní případy COVID-19 v ČR ke dni 16.4.2021​

.
.

dsdfs
dsadsa

dsad


as
asdda

Desatero ke koronaviru
1. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezifekčním gelem

2. Pravidelně otírejte dezifekčními ubrousky vlastní předměty (např. mobilní telefon)

3. Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu

4. Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte

5. Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2m)

6. Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi

7. Necestujte do zasažených lokalit

8. Pokud se necítite dobře, zůstaňte doma

9. Sledujte aktuální informace na ověřených webech (mzcr.cz, szu.cz)

10. Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády Čr

oČKOVÁNÍ


jak funguje?

  • Proč se očkovat? V dnešní době často kladená otázka, nechte nás Vám předložit jasná fakta a důvody, proč právě očkování je možná cesta ven z koronavirové  doby. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice. dětská obrna, záškrt). Každý, kdo se naočkuje, pomáhá chránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Očkování je dobrovolné a je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 
  • Vakcinace je nezdravá. Podle serveru Skrytá pravda se firma AstraZeneca vyvázala z odpovědnosti za případné škody, což má být důkaz nebezpečnosti této vakcíny. Každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy na desítkách tisíc lidí, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Zdravotničtí pracovníci, ale i pacienti hlásí podezření na případné nežádoucí účinky, které se průběžně na evropské úrovni vyhodnocují.
 
  • Vakcína vyvinutá za tak krátkou dobu nebude účinná, protože uvést vakcínu na trh trvá obvykle dlouhé roky. Farmaceutickým firmám jde pouze o zisk, a nikoliv o bezpečí lidí. Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro nový virus. Vzhledem k celosvětovému šíření viru se do výzkumu mohlo zapojit více zařízení a po celém světě mohlo být do studií zařazeno větší množství lidí mnohem rychleji. Navíc ke stanovení účinnosti vakcíny je zapotřebí, aby byli testovaní vystaveni viru v přirozeném prostředí. U méně běžných onemocnění toto může trvat léta. Díky celosvětové pandemii se však data podařilo nasbírat v krátkém čase. Farmaceutické firmy jsou také ochotné investovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů. Hodnocení vakcíny probíhá podle obvyklých standardů pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji. Urychlují se zejména administrativní kroky. Kritéria pro registraci vakcín jsou však přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. V žádném případě tak nedochází k urychlení v té části klinických studií týkající se bezpečnosti.
 

 

  • Vakcíny farmaceutických společností BioNTech/Pfizer a Moderna pracují na principu tzv. mRNA. Jedná se o neznámou a dosud nevyzkoušenou technologii a nevíme, co v těle napáchá za škody. Přestože jde o nový typ vakcín, na jejich vývoji se pracuje téměř 30 let. Nejedná se tedy o žádnou narychlo vyvinutou metodu.

 

mapa odběrových míst v čr

 

Koronavirus doma

Máte doma nakaženého COVID-19? Pomůžeme vám.

Jak postupovat, abyste nešířili nákazu, pokud vy nebo ten, s kým sdílíte domácnost, onemocní covid-19?                                                      

Ideální variantou je, aby osoba s nemocí covid-19, která je v karanténě, měla svůj byt nebo svou privátní místnost s vlastní koupelnou a toaletou a vyhnula se veškerému kontaktu s dalšími osobami. Ne každý ovšem má takovou možnost. Jak tedy postupovat?

Kde nemocného izolovat?

Pokud to prostor dovoluje, nemocný by měl mít v bytě či domě vyčleněnou jednu místnost, do které nebude vstupovat nikdo jiný. Nemocný by měl vycházet jen v nezbytných případech – hygiena, toaleta apod. Pokoj by měl být často větraný a vybaven ochrannými pomůckami pro pohyb po bytě či domě.

Má mít nemocný vlastní předměty?

Ano, nemocný by měl mít vyčleněny po dobu karantény svoje vlastní předměty, s nimiž by neměl přijít do kontaktu nikdo jiný v domácnosti. Jedná se například o předměty osobní hygieny – kartáček na zuby, mýdlo a další, ručníky, povlečení a v neposlední řadě také nádobí či příbory.

Jak na úklid domácnosti?

Po dobu nemoci skladujte oblečení v igelitových pytlích. Pokud se oblečení nahromadí a je potřeba vyprat, perte na nejvyšší možnou teplotu – ideálně 60 °C a více. Pere-li nemocnému zdravý člověk, jsou nutné rukavice a v nejlepším případě i plastová zástěra. Následně vydezinfikujte okolí pračky a všechna místa, která přišla do kontaktu s věcmi nakaženého. Oblečení i povlečení následně vyžehlete na nejvyšší možnou teplotu. Do koupelny by měl nemocný kvůli hygieně vstupovat vždy jako poslední a následně je nutné místnost uklidit a vydezinfikovat. Zásadní je nosit ve společné domácnosti s nakaženým covid-19 roušku. Speciálně dbejte na úklid koupelny a kuchyně, jejich úklidu se věnujte i několikrát denně. Do kuchyně by nemocný měl vstupovat pouze v případě, že se v ní nenachází nikdo jiný, v nejlepším případě vůbec. Nechávejte jídlo vždy za dveřmi izolovaného pokoje, a minimalizujte tak pohyb nemocného po bytě. Vyčleněna by měla být i speciální utěrka na umyté nádobí, pokud nádobí myje zdravý člověk, tak pouze v rukavicích pod horkou vodou. Několikrát denně dezinfikujte v domácnosti velké plochy, mobilní telefony, příslušenství k počítači a další věci, kterých se dotýkáte po celý den.

Jak nakládat s odpadem?

V případě domácností v karanténě nebo s potvrzenou nákazou nemocí covid-19 se odpady v domácnosti netřídí a veškerý odpad (včetně jednorázových ochranných pomůcek) se odkládá do směsného komunálního odpadu. Používají se dva pytle (zavázané). Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem a odložte do černého kontejneru. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Před a po manipulaci s odpadky by si lidé pokaždé měli pečlivě umýt ruce mýdlem a teplou vodou nebo použít dezinfekční gel.

kontakt